Committee

Chairman
Name : Shri Jitendra S. Kothari
Address :

10, Rajhem, V. M. Road,
Opp. Sunflower Hospital
Juhu Scheme, Vile Parle (E),
Mumbai – 400056

Phone : (R) 26103527, 26134599 (O) 28367523, 28245164
Mobile No : 9821012321, 9322235049
Email Id : chairmantrust@jainjagruti.com
 
I. P. Chairman
Name : Shri Kishor N. Shah
Address : Nandkishor & Co.
208 - 2nd floor,
Wadala Udyog Bhavan,
8 - Naigaum Cross Road, Wadala, Mumbai - 400 031
Email Id : ipchairmantrust@jainjagruti.com
 
Vice Chairman
Name : Shri Ramesh J. Morabia
Address :

601 - B, Kailash Tower
Opp. Odeon Cinema, R. N. Narkar Marg
Ghatkopar (E), Mumbai - 077

Phone : (R) 25165692 (O) 25105078, 65752387
Mobile No : 9869051492
Email Id : ipchairman@jainjagruti.com
 
Vice Chairman
Name : Shri Sanjay B. Shah
Address : 11, Arihant, Balasinor Co. Op. H. Soc.
Plot – 3 , S. V. Road, Kandivali (W)
Mumabi – 400 067
Phone : (R) 28091010, 28066060 (O) 28022525, 28021515
Mobile No : 9821050169
Email Id : chairman@jainjagruti.com
 
Secretary
Name : Shri Praful V. Kamdar
Address : 101 / 102 – Akash Deep, Sodawala Lane,
Govind Nagar, Borivali (W),
Mumbai - 400092
Phone : (R) 28014809, 28015540 (O) 28756210, 28738663
Mobile No : 9820038664
Email Id : vchairman@jainjagruti.com
 
Secretary
Name : Shri Amit D. Kothari
Address : F-2301, Orchid Suburbia, Linking Road,
Near Dhanukar Wadi, Kandivali (W),
Mumbai - 400067
Phone : (R) 40100001 (O) 28888001
Mobile No : 9004880001
Email Id : secretarytrust@jainjagruti.com
 
Treasurer
Name : Shri Hasmukh K. Dedhia
Address : Shweta Apartment
N. M. Kale Marg, Agarbazar, Dadar (W)
Mumbai - 400 028
Phone : (R) 24225092, (O) 24300807
Mobile No : 9820229626
Email Id : treasurertrust@jainjagruti.com
 
Donor Trustee
Shri. Pravinbhai G. Shah

Shri. Kamlesh C. Shah

 
Permanent Trustee
Shri. Harshad J. Gandhi
 
Trustees
Shri. Anil G. Doshi Shri. Shailesh D. Shah
Shri. Kishor S. Sheth Shri. Rajesh R. Bhansali
Shri. Rajesh C. Gandhi Shri. Dharmesh S. Jain
Shri. Jayanti K. Chhadva Shri. Chandrakant F. Shah
 
Invitee
Shri. Dinesh V. Shah Shri. Kirti K. Shah
Shri. Kiran H. Shah Shri. Mukesh C. Shah
Shri. Rasik N. Kothari Shri. Mahendra P. Shah 
Shri. Uday D. Sanghvi Shri. Ramesh G. Lakhani